فقط اس ام اس و پیامک و مسیج

اس ام اس دل کندن و متنهای زیبا برای خداحافظی

پایان راه کاملا پیداست !
میدهم قابش کنند ، کنایه هایت را به رسم یادگاری
و به همان دیوار میاویزمش ، جای همان دستخط تماشایی
خداحافظ
.
.
نوشته قشنگ درباره خداحافظی
از تو تنها یک حس ، مانده با من امشب ، که تو را گم بکنم ، پیش بیهودگی احساسم
آخرین بار ، سلام ! آخرین بار ، خدا حافظ !
.
.
خداحافظ پیام من ، کلام من
خداحافظ تو ای تنها سلام من
خداحافظ طلوع من غروب من
خداحافظ تو ای محبوب خوب من
.
.
اسمس لحظات آخر
از دست دادمت به راحتی یک نفس ، به آسانی یک پلک
سخت ست ؛ ولی انگار باید بگویم خداحافظ
ای تمام آن چه دارایی ام بودی در این روزگار سخت ، خداحافظ

ادامه مطلب

اس ام اس قشنگ برای خداحافظی

خداحافظ ای ماه شبهای تارم
خداحافظ ای درد جانسوز جانم
خداحافظ ای عشق روزای خوبم
خداحافظ ای شور و شوق حضورم

.

.

.

.

آمدی چه زیبا ، گفتم دوستت دارم چه صادقانه

پذیرفتی چه فریبنده

نیازمندت شدم چه حقیرانه

به خاطر یک کلمه مرا ترک کردی چه ناجوانمردانه

واژه غریب خداحافظ به میان آمد چه بی رحمانه

و من سوختم چه عاشقانه

.

.

.

.

میگویم سلام ، هیچکس جوابم را نمیدهد

پس خدانگهدار میگویم شاید از سر اتفاق ، یک نفر دست هایش تکان بخورد

.

.

.

.

شرر زدی جگرم ، نازنین خداحافظ
شکست بال و پرم ، نازنین خداحافظ
دوان به سوی تو بودم ، که از جفا تیری
زد عشق بر کمرم ، نازنین خداحافظ

.

.

.

.

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!

.

.

.

.

طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده
یک آه !!! خداحافظ ، یک فاجعه ی ساده
خالی شدم از رویا ، حسی منو از من برد
یه سایه شبیه من ، پشت پنجره پژمرد

ادامه مطلب

اس ام اس و شعر برای خداحافظی

نظر یادتون نره !!!!!

واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار
توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار
تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بار
.
.
.
.
خداحافظ ای ماه شبهای تارم
خداحافظ ای درد جانسوز جانم
خداحافظ ای عشق روزای خوبم
خداحافظ ای شور و شوق حضورم
.
.
.
.
برو باشد ولی من هم خدا و عالمی دارم
من از دنیا گله مندم که از مهر تو کم دارم
ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن
نگو رفتم خداحافظ ، کمی دیگر معطل کن
.
.
.
.
این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ
جان شما و خاطره هامان خداحافظ
من میروم بدون تو اما دعایم کن
در اولین تراوش باران خداحافظ
ادامه مطلب

اس ام اس و شعرهای خداحافظی کردن

برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ !
برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ !
تو را با من نمی خواهم که ما معنا کنم دیگر
برو با یک من دیگر بمان ما شو ، خداحافظ !
.
.
.
.
قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد !
قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم
خداحافظ
.
.
.
.
نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت
تیکه ای بودی از دلم ، گندیدی و بریدمت
خداحافظ
.
.
.
.
از تو تنها یک حس مانده با من امشب
که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم
آخرین بار، سلام
آخرین بار ، خدا حافظ تو
ادامه مطلب